SUPPORT US

รูปแบบการบริจาคที่ต้องการการสนับสนุน


ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาค


ช่องทางการสนับสนุน

โอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อบัญชี  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ราชวัตร

บัญชีเลขที่ 146-0-76625-4

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศรีย่าน

บัญชีเลขที่ 012-1-49790-9

ธนาคาร ทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า

บัญชีเลขที่ 038-2-62609-1

 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ราชวัตร

บัญชีเลขที่ 094-1-34813-1

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ราชวัตร

บัญชีเลขที่ 722-2-20808-9 

 

เช็คธนาคาร
สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์"

ธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์" ปณ.ดุสิต 10300