วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาฟุตซอลหูหนวกหญิง จำนวนเงิน 10,000 บาท

23316798_1037340166408295_6649740544966487901_n.jpg

Comment