ขอขอบคุณ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด สถานีโทรทัศน์ GMM25 ศิลปินนักร้อง และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จัดจากการแข่งขันร้องเพลงในรายการ “Stage Fighter ตำนานหมู่ สู้ ฟัด” และ “Stage Fighter สงคราม 4 ทัพ” หนึ่งในโครงการ “25 กิจกรรม ทำดี…ตามรอยพ่อ” และมอบเงินบริจาค  จำนวนเงิน 3,140,412.48 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ
โดยมีคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย พร้อมด้วย อิน บูโดกัน และ เผือก – พงศธร จงวิลาส  ร่วมมอบเงินบริจาคจากรายการ Stage Fighter ให้กับคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ : 3 กุมภาพันธ์ 2561

Comment