คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ร่วมงาน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ : วันที่ 19 มกราคม 2561

Comment