ขอขอบคุณสมาคมราชกรีฑาสโมสร ที่ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระราชินูปถัมภ์
โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ : วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

Comment