มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดงาน  "TOMATO JACK เพื่อคนหูหนวก"
รายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่เด็กหูหนวก
ในวันอาทิตย์ที่  11 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องอาหาร 22 Kitchen&Bar (originally Tiara) โรงแรมดุสิตธานี 
โดยมูลนิธิฯ จำหน่ายบัตรรับประทานอาหารกลางวัน ราคาบัตรละ 1,500 บาท 
ขอเชิญท่านผู้จิตศรัทธาร่วมสนับสนุนบัตร และแจ้งสำรองที่นั่งมาได้ที่มูลนิธิฯ
ด่วน! (บัตรมีจำนวนจำกัด)   โทร 02-2415169 ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Comment