มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงาน Silent Song Sing & Dance for the Deaf” วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560  ณ  สมาคมราชกรีฑาสโมสร
-   บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                 
-   บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)        
-   บริษัทศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด     
-   บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด               
-   บริษัททีทีซี มอเตอร์ส จำกัด
-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                     
-   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)                                        
-   บริษัท  พรีบิลท์  จำกัด  (มหาชน)
-   และผู้จิตศรัทธาทุกท่าน

Comment