มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบคุณโครงการ BBA คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล "BBA Charity Concert ครั้งที่ 11" โดยนำรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ต จำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) มามอบให้แก่มูลนิธิฯ 
โดยมีคุณขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก

BBAIMG_5258.JPG

Comment