มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำหนาวให้บริการตรวจวัดการได้ยิน และฟื้นฟูการได้ยินด้วยใส่เครื่องช่วยฟังให้ผู้สูงอายุ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

23755298_1045009745641337_5724055766602765600_n.jpg
23755261_1045009858974659_3759874685527533998_n.jpg
23843566_1045009845641327_7081016992997833489_n.jpg

Comment