มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนหูหนวก 
ในงาน "ปั้นด้วยมือ สื่อด้วยใจ ในโลกเงียบ" 
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) 
-------------------------------------------------------------------------
และขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 
"ปั้นด้วยมือ สื่อด้วยใจ ในโลกเงียบ" 
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------
มาเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ หูหนวกกันเยอะ ๆ นะคะ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ
โทร. 02-2415169
โทรสาร 02-24336695

Comment