มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ให้บริการตรวจวัดการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559

Comment