Silent Song for the Deaf คอนเสิร์ตการกุศลโดยนักร้องสมัครเล่นเพื่อสมทบทุนโครงการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแก่เด็กหูหนวก วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร

Comment