คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ กล่าวขอบคุณ และร่วมงาน Thank you Party ของบริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี

Comment