วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณบริษัทเดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด มหาชน ที่มามอบเงินบริจาคจากการจัดงานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

Comment