คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณภาวนา โชติกเสถียร และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมให้การต้อนรับ และขอขอบคุณ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศิวลี บูรณสงคราม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่มามอบเงินจากการจัดโครงการ “Beautiful Sound by AIS” จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Comment