คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ คุณวิชัย – คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ผู้บริหาร และคณะบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด กรุ๊ป ที่มามอบเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษา 4 โรง (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ , โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ , โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี , โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี) จำนวน 20 เครื่อง และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนหูหนวก ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Comment